Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven     muziek aan / uit
Ga naar de homepagina voor de voorwaarden van tekstgebruik.

xx

Purge me, O Lord

xx

Purge me, O Lord,
from all my sin,
And save thou me
by faith from ill,
That I may rest
and dwell with thee
Upon thy holy blessed hill:
And, that done,
grant that with true heart
I may without hypocrisy
Affirm the truth,
detract no man,
But do all things with equity.xx

Reinig mij, o Heer

xx

Reinig mij, o Heer,
van al mijn zonden,
En verlos mij
door het geloof van het kwaad,
opdat ik kan rusten
en wonen voor uw aangezicht
in uw heilige gezegende hoogte:
En, dat gedaan hebbende,
sta mij toe dat ik met oprecht hart
zonder hypocrisie kan
de waarheid bevestigen,
aan geen mens afbreuk doen,
maar alles rechtvaardig afhandelen.