Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven     muziek aan / uit
Ga naar de homepagina voor de voorwaarden van tekstgebruik.

xx

Salve intemerata

xx

Salve intemerata Virgo Maria, filii Dei genetrix, prae
ceteris electa virginibus: quae ex utero tuae matris Annae,
mulieris sanctissimae, sic a Spiritu Sancto tum sanctificata
tum illuminata fuisti, munitaque tantopere Dei
omnipotentis gratia, ut usque ad conceptum Filii tui,
Domini nostri Jesu Christe. Et dum eum conciperes, ac
usque ad partum, et dum eum pareres, semperque post
partum, virgo omnium quae natae sunt castissima
incorruptissima et immaculatissima et corpore et animo
tota vita permanseris.

Tu nimirum universas alias longe superasti virgines
sincerra mentis impollutae concientia, quotquot vel adhuc
fuerunt ab ipso mundi primordio, vel unquam futurae sunt
usque in finem mundi.
Per haec nos praecellentissima gratiae celestis dona tibi,
virgo et mater Maria, prae ceteris omnibus mulieribus et
virginibus a Deo singularitur infusa. Te precamur, quae
miseris mortalibus misericors patrona es, ut pro peccatis
nostris nobis condonandis intercedere digneris apud Deum
patrem omnipotentem eiusque Filium Jesum Christum,
secundum divinitatem quidem ex Patre ante omnia saecula
genitum. Secundum humanitatem autem ex te natum;
atque apud Spiritum Sanctum, ut peccatorum nostrorum
maculis tua absteris intercessione, tecum, sancta Virgo,
semper congaudere, teque in regno caelorum sine fine
laudare mereamur. Amen.xx

Heil, reine maagd

xx

Heil, reine maagd Maria, Moeder van de Zoon van God, uitverkoren
boven alle andere maagden; die uit de schoot van uw moeder
Anna, allerheiligste onder de vrouwen, door de Heilige Geest
als eerste geheiligd, daarna gevuld met licht, en zo gesterkt
door de genade van de almachtige God, dat tot de
conceptie van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, en terwijl
Gij Hem ontving, en tot de geboorte en terwijl u Hem baarde
en altijd na de geboorte,
in lichaam en geest uw hele leven Maagd bleef, meest puur,
meest onvergankelijk, meest kuis van allen die zijn geboren.

Gij hebt waarlijk, door de onberispelijkheid uwer pure
geest, alle andere maagden tot overtroffen, die waren
vanaf het begin van de wereld, of ooit zullen zijn,
tot het einde van de wereld.
Wij bidden U, door deze heerlijkste gave van de hemelse
genade door God in het bijzonder aan u verleend, Maagd en
Moeder Maria, verheven boven alle andere vrouwen en maagden, gij
die de genadige beschermer is van ongelukkige stervelingen, het recht
te achten om te bemiddelen met de Almachtige God en Zijn Zoon Jezus Christus om onze zonden te vergeven, op basis van de goddelijkheid van Iemand die verwekt werd door de Vader voor heel de wereld, in overeenstemming met Zijn menselijkheid, omdat hij werd geboren uit u; dus wij bidden U, die leeft met de Heilige Geest, Heilige Maagd, dat wanneer de vlekken van onze zonden zijn weggewist door uw voorspraak, wij waardig kunnen worden geacht ons voor eeuwig met u te verblijden, u in het Koninkrijk der Hemelen voor eeuwig te prijzen. Amen.