RV 612

Deus, tuorum militum

.

1. Deus, tuorum militum
sors et corona, præmium,
laudes canentes martyris
absolve nexu criminis.

2. Hic (Hæc) nempe mundi gaudia
et blandimenta noxia
caduca rite deputans,
pervenit ad cælestia.

3. Pœnas cucurrit fortiter
et sustulit viriliter;
pro te refundens sanguinem,
æterna dona possidet.

4. Ob hoc precatu supplici
te poscimus, piissime;
in hoc triumpho martyris
dimitte noxam servulis.

5. Ut consequamur muneris
ipsius et consortia,
lætemur ac perenniter
iuncti polorum sedibus.

6. Laus et perennis gloria
tibi, Pater, cum Filio,
Sancto simul Paraclito
in sæculorum sæcula.
Amen

.

God, u die van uw soldaten

.

1. God, u die van uw soldaten
lot, kroon en vergelding bent,
verlos hen, die de lof van de martelaren zingen,
uit de greep van de zonde.

2. Zij / Hij beschouwde de vreugden
en verleidingen van de wereld
als ijdel,
dus kwam naar de hemel.

3. Dapper ging hij de weg van marteling
en leed moedig,
en bezit, door zijn bloed voor u te vergieten,
nu eewige geschenken.

4. Dus bidden wij u met smeekbeden,
o meest liefdevolle,
dat u, op de dag van de zege van uw martelaar,
de zonden van uw dienaar zal vergeven.

De volledige tekst kunt u per email opvragen.
Klik hier voor de voorwaarden.