Five hebrew love songs

1. Temuná

Tekst: Hila Plitmann

Temuná belibí charutá;
Nodédet beyn ór uveyn ófel:
Min dmamá shekazó et guféch kach otá,
Usaréch al paná’ich kach nófel.

 

.

Foto

Vertaling: Bavo Hopman

Een foto staat in mijn hart geprint; 
en beweegt zich tussen donker en licht: 
een stilte die jouw lichaam omwindt, 
en je haar valt precies zo over je gezicht