Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven muziek aan / uit

.

Leonardo Dreams of His Flying Machine

Tekst: Charles Anthony Silvestri

I.
Leonardo Dreams of his Flying Machine…
Tormented by visions of flight and falling,
More wondrous and terrible each than the last,
Master Leonardo imagines an engine
To carry a man up into the sun…

And as he’s dreaming the heavens call him,
softly whispering their siren-song:
“Leonardo. Leonardo, vieni á volare”.
(“Leonardo. Leonardo, come fly”.)

 

L’uomo colle sua congiegniate e grandi ale,
facciendo forza contro alla resistente aria.
(A man with wings large enough and duly connected
might learn to overcome the resistance of the air.)

 

II.
Leonardo Dreams of his Flying Machine…

As the candles burn low he paces and writes,
Releasing purchased pigeons one by one
Into the golden Tuscan sunrise…

 

And as he dreams, again the calling,
The very air itself gives voice:
“Leonardo. Leonardo, vieni á volare”.
(“Leonardo. Leonardo, come fly”.)

 

Vicina all’elemento del fuoco…
(Close to the sphere of elemental fire…)


Scratching quill on crumpled paper,


Rete, canna, filo, carta.
(Net, cane, thread, paper.)


Images of wing and frame and fabric fastened tightly.


…sulla suprema sottile aria.
(…in the highest and rarest atmosphere.)

 

III.
Master Leonardo Da Vinci Dreams of his Flying Machine…
As the midnight watchtower tolls,
Over rooftop, street and dome,
The triumph of a human being ascending
In the dreaming of a mortal man.


Leonardo steels himself,
takes one last breath,
and leaps…

 

“Leonardo, Vieni á Volare! Leonardo, Sognare!”
(“Leonardo, come fly! Leonardo, Dream!”)

 

 

.

Leonardo Droomt van zijn Vliegmachine

.

I.
Leonardo Droomt van zijn Vliegmachine ...
Gekweld door visioenen van vliegen en vallen,
Elk wonderbaarlijker en verschrikkelijker dan de vorige,
Stelt meester Leonardo zich een machine voor
Om een mens te dragen tot aan de zon ...


En terwijl hij droomt roepen de hemelen hem,
zachtjes hun sirene-lied fluisterend :
"Leonardo. Leonardo, vieni á Volare ".
( "Leonardo. Leonardo, kom vliegen ".)


L'uomo colle sua congiegniate e grandi ale,
facciendo forza contro alla resistente aria.
(Een man met vleugels groot genoeg en naar behoren bevestigd
zou kunnen ontdekken hoe de luchtweerstand te overwinnen.)


II.
Leonardo Droomt van zijn Vliegmachine ...

Als de kaarsen bijna uit zijn ijsbeert hij en schrijft,
Laat de duiven die hij aangeschaft had één voor één vrij
In de gouden Toscaanse zonsopgang ...


En als hij droomt, is daar weer de roeping,
Het is de lucht zelve die er stem aan geeft:
"Leonardo. Leonardo, vieni á Volare ".
( "Leonardo. Leonardo, kom vliegen ".)


Vicina all'elemento del fuoco ...
(Dicht binnen het bereik van het elementaire vuur ...)


Krassende ganzenveer op verfrommeld papier,


Rete, canna, filo, carta.
(Net, riet, draad, papier.)


[ . . . ]

De volledige tekst kunt u per email opvragen.
Klik hier voor de voorwaarden.