Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven muziek aan / uit

.

This Marriage

Jalal al-Din Rumi (13de eeuw)

May these vows and this marriage be blessed.
May it be sweet milk,
this marriage, like wine and halvah.
May this marriage offer fruit and shade
like the date palm.
May this marriage be full of laughter,
our every day a day in paradise.
May this marriage be a sign of compassion,
a seal of happiness here and hereafter.
May this marriage have a fair face and a good name,
an omen as welcomes the moon in a clear blue sky.
I am out of words to describe
how spirit mingles in this marriage.

 

 

.

Dit huwelijk

.

Moge deze geloften en dit huwelijk gezegend zijn.
Moge het zoete melk zijn,
dit huwelijk, zoals wijn en halva.
Moge dit huwelijk vrucht en schaduw geven
zoals de dadelpalm.
Moge dit huwelijk vol gelach zijn,
elk onzer dagen een dag in het paradijs.
[ . . . ]

De volledige tekst kunt u per email opvragen.
Klik hier voor de voorwaarden.