• HomeKlik voor vragen en op- of aanmerkingen op de envelop en stuur een mailtje.

Vergeet niet bij het aanvragen van een vertaling het doel van gebruik te vermelden. Bij gebruik van een vertaling in programmaboekjes, brochures of op welke wijze dan ook dient u zich te houden aan bronvermelding, te weten:

www.liederennederlandsvertaald.nl