Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven muziek aan / uit

Dona nobis pacem

II. Beat! beat! drums!

Tekst: Walt Whitman

Beat! beat! drums! - blow! bugles! blow!
Through the windows - through doors - burst like a ruthless force,
Into the solemn church, and scatter the congregation,
Into the school where the scholar is studying;
Leave not the bridegroom quiet  - no happiness must he have now with his bride,
Nor the peaceful farmer any peace, ploughing his field or gathering his grain,
So fierce you whirr and pound, you drums - so shrill you bugles blow.

Beat! beat! drums! - blow! bugles! blow!
Over the traffic of cities - over the rumble of wheels in the streets;
Are beds prepared for sleepers at night in the houses?
No sleepers must sleep in those beds --
No bargainers bargains by day - no brokers or speculators - would they continue?
Would the talkers be talking? would the singer attempt to sing?
Would the lawyer rise in the court to state his case before the judge?
Then rattle quicker, heavier drums -- you bugles wilder blow.


Beat! beat! drums! - blow! bugles! blow!
Make no parley - stop for no expostulation,
Mind not the timid - mind not the weeper or prayer,
Mind not the old man beseeching the young man,
Let not the child's voice be heard, nor the mother's entreaties,
Make even the trestles to shake the dead where they lie awaiting the hearses,
So strong you thump O terrible drums - so loud you bugles blow.

 


.

II. Sla! sla trommels!

.

Sla! sla trommels! - blaas bugels! blaas!
Barst door ramen - door deuren - heen als een meedogenloze kracht
de plechtige kerk binnen en verspreid de gemeente,
jaag ze de school in waar de wetenschapper studeert;
Laat de bruidegom niet met rust - hij mag met zijn bruid nú niet gelukkig zijn,
noch de vreedzame boer bij het ploegen van zijn veld of het lezen van zijn aren,
gons en dreun zo hevig, trommels – blaas zo schel, bugels.


De volledige tekst kunt u per email opvragen.
Klik hier voor de voorwaarden.

 

 

 

.