Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven muziek aan / uit

Dona nobis pacem

V. The Angel of Deaths

Tekst: samenstelling uit verschillende (bijbel)teksten

The Angel of Death has been abroad throughout the land;
you may almost hear the beating of his wings.
There is no one as of old . . .
to sprinkle with blood the lintel
and the two side-posts of our doors,
that he may spare and pass on.
John Bright

------------------------------------------------------------------------------------------

We looked for peace, but no good came;
and for a time of health, and behold trouble!
The snorting of his horses was heard from Dan;
the whole land trembled at the sound
of the neighing of his strong ones;
for they are come, and have devoured the land,
and those that dwell therein. . . .

The harvest is past, the summer is ended,
and we are not saved?

Is there no balm in Gilead?
Is there no physician there?
Why then is not the health of the daughter of my people recovered?
Jeremiah 8:15-22

-----------------------------------------------------------------------------------------

O man, greatly beloved, fear not,
peace be unto thee, be strong, yea, be strong.
Daniel 10:19

-----------------------------------------------------------------------------------------

The glory of this latter house
shall be greater than the former,
and in this place will I give peace.
Haggai 2:9

------------------------------------------------------------------------------------------

Nation shall not lift up a sword against nation,
neither shall there be war any more.
And none shall make them afraid,
neither shall the sword go through the land.
Mercy and truth are met together,
righteousness and peace have kissed each other.
Truth shall spring out of the earth,
and righteousness shall look down from heaven.
Open to me the gates of righteousness, I will go into them.
Let all the nations be gathered together,
and let the people be assembled;
and let them hear, and say, it is the truth.
And it shall come, that I will gather all nations and tongues.
And they shall come and see my glory.
And I will set a sign among them ,
and they shall declare my glory among the nations.
For as the new heavens, and the new earth,
which I will make, shall remain before me,
so shall your seed and your name remain for ever.
Glory to God in the highest, and on earth peace,
good-will toward men.

 

------------------------------------------------------------------------------------------


.

V. De Engel des Doods

.

De Engel des Doods waart rond door heel het land;
je kunt het slaan van zijn vleugels bijna horen.
Zoals gewoonlijk is er niemand. . .
om de drempel met bloed te besprenkelen
en de twee zijposten van onze deuren,
opdat hij genadig is en verder zal gaan.
John Bright

-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

Men wacht naar vrede, maar er is niets goeds,
naar tijd van genezing, maar ziet, er is verschrikking.
Van Dan af wordt het gesnuif zijner paarden gehoord;
het ganse land beeft van het geluid
der briesingen zijner sterken;
en zij komen daarhenen, dat zij het land opeten en diens volheid,
de stad en die daarin wonen.

De oogst is voorbijgaande, de zomer is ten einde;
nog zijn wij niet verlost.

Is er geen balsem in Gilead?
Is er geen heelmeester aldaar?
Want waarom is de gezondheid der dochter mijns volks niet gerezen?
Jeremia 8: 15-22

-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

Vrees niet, gij zeer gewenste man!
vrede zij u, wees sterk, ja, wees sterk!
Daniel 10:19

-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

De heerlijkheid van dit laatste huis
zal groter worden, dan van het eerste,
en in deze plaats zal Ik vrede geven.
Haggai 2:10

-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

De volledige tekst kunt u per email opvragen.
Klik hier voor de voorwaarden.-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

.