Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven muziek aan / uit

Four Poems by Fredegond Shove

I. Motion and Stillness

Tekst: Fredegond Shove

The sea shells lie as cold as death
Under the sea,
The clouds move in a wasted wreath
Eternally;
The cows sleep on the tranquil slopes
Above the bay;
The ships like evanescent hopes
Vanish away.

 


.

I. Beweging en stilte

.

De schelpen liggen koud als de dood
Onder de zee,
In een beschadigde krans gaan de wolken

De volledige tekst kunt u per email opvragen.
Klik hier voor de voorwaarden.

 

.