Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven muziek aan / uit

Four Poems by Fredegond Shove

III. The New Ghost

Tekst: Fredegond Shove

And he cast it down, down, on the green grass,
Over the young crocuses, where the dew was.
He cast the garment of his flesh that was full of death,
And like a sword his spirit showed out of the cold sheath.

 

He went a pace or two, he went to meet his Lord
And, as I said, his spirit looked like a clean sword,
And seeing him the naked trees began shivering
And all the birds cried out aloud as it were late spring.

 

And the Lord came on, He came down, annd saw
That a soul was waiting there for Him, one without flaw,
And they embraced in the churchyard where the robins play,
And the daffodils hang down their heads, as they burn away.

 

The Lord held his head fast, and you could see
That He kissed the unsheathed ghost that was gone free
As a hot sun, on a March day, kisses the cold ground;
And the spirit answered, for he knew well that his peace was found.

 

The spirit trembled, and sprang up at the Lord's word,
As on a wild April day, springs a small bird,
So the ghost's feet lifting him up, he kissed the Lord's cheek,
And for the greatness of their love neither of them could speak.

 

But the Lord went then, to show him the way,
Over the young crocuses, under the green may
That was not quite in flower yet, to a far distant land:
And the ghost followed like a naked cloud holding the sun's hand.

 


.

III. De prille geest

.

En hij wierp het neer, neer op het groene gras,
Over de jonge krokussen, waar de dauw was.
Hij wierp het kleed van zijn vlees dat vol dood zat
En als een zwaard stak zijn geest zichtbaar uit de koude schede.

 

Hij ging een paar passen, hij ging naar zijn Heer
En, zoals ik zei, zijn geest leek op een blank zwaard,
En toen zij hem zagen begonnen de naakte bomen te beven
En alle vogels gingen tekeer als het ware het het late voorjaar.

 

En de Heer naderde, Hij kwam naar omlaag en zag
Dat een ziel daar op hem wachtte, één zonder gebrek,
En ze omhelsden elkaar op het kerkhof waar de roodborstjes spelen,
En de narcissen in verwelken hun kopjes laten hangen.

 

De volledige tekst kunt u per email opvragen.
Klik hier voor de voorwaarden.

 

.