Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven muziek aan / uit

A Sea Symphony

II. On the Beach at Night, Alone

Tekst: Walt Whitman

Book XIX: Sea-Drift: On the Beach at Night Alone

On the beach at night alone,
As the old mother sways her to and fro singing her husky song,
As I watch the bright stars shining,
                                        I think a thought of the clef of the universes and of the future.

A vast similitude interlocks all,
All distances of place however wide,
All distances of time,
All souls, all living bodies though they be ever so different,

All nations,
All identities that have existed or may exist
All lives and deaths, all of the past, present, future,
This vast similitude spans them, and always has spann'd,
And shall forever span them and compactly hold and enclose them..

II. ’s Nachts alleen op het strand

.

Boek XIX: Zeegang: ’s Nachts alleen op het strand

’s Nachts alleen op het strand,
terwijl de oude moeder deinend haar hese lied zingt,
terwijl ik kijk naar de helder schijnende sterren,
                                        stel ik me de toonaard van de universa en de toekomst voor.

Een reusachtig dubbel grijpt in elkaar,
alle afstanden van onmetelijke ruimte,

De volledige tekst kunt u per email opvragen.
Klik hier voor de voorwaarden.

.