Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven muziek aan / uit

xx

Flight song

Tekst: Euan Tait

All we are, we have found in song:
you have drawn this song from us.
Songs of lives unfolding
fly overhead, cry overhead:
longing, rising from the song within.


Moving like the rise and fall of wings,
hands that shape our calling voice
on the edge of answers
you’ve heard our cry, you’ve known our cry:
music’s fierce compassion flows from you.


The night is restless with the sounds we hear,
is broken, shaken by the cries of pain:
for this is music’s inner voice,
saying, yes, we hear you,
all you who cry aloud,
and we will fly, answering you:
so our lives sing, sing,
wild we will fly,
wild in spirit we will fly.


Like a feather falling from the wing,
fragile as a human voice,
afraid, uncertain,
alive to love, we sing as love,
afraid, uncertain,
yet our flight begins as song

 

xx

Vluchtlied

xx

Alles wat we zijn, hebben we gevonden in het lied:
u hebt dit lied uit ons gemaakt.
Liederen van ontvouwende levens
vliegen opwaarts, roepen opwaarts:
verlangend, opstijgend uit het lied binnenin.
 
Bewegend als het op - en - neer gaan van vleugels,
handen die onze roepstem vormen;
aan de grens van antwoorden
hoorde u ons geroep, herkende u ons geroep:
het krachtige mededogen van muziek vloeit uit u.
 
[ . . . ]

De volledige tekst kunt u per email opvragen.
Klik hier voor de voorwaarden.