Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven muziek aan / uit

xx

The Song of the Sea

Tekst: Euan Tait

I have walked this shore
all my life; my children leap
among the waves
like a spray of fire,
and always I listen:
I’ll know any change
in their voices, I’ll hear
any hidden sound
of their anguish or fear,
and in the last years
I have been shocked
into silence here:
the song of this sea
is changing, its music
slowly unfamiliar,
the song becoming a cry,
like a vast creature
with a visceral wound.
The storm wind is howl.
I am no longer home,
I’m being led away
like a captive of myself,
like a sudden stranger,
like an exile.

 xx

De zang van de zee

xx

Ik heb heel mijn leven
langs deze kust gelopen; mijn kinderen springen
tussen de golven
als een nevel van vuur,
en altijd luister ik:
ik zal elke verandering
in hun stem merken, ik zal
elk verborgen geluid van
hun vrees of angst horen,
en in de laatste jaren
ben ik ontsteld
tijdens stilte hier:
[ . . . ]

De volledige tekst kunt u per email opvragen.
Klik hier voor de voorwaarden.