Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van de volledige vertaling van een werk of lied stuurt u een mailtje via de contactlink bovenaan de pagina's en vermeldt u welke vertaling u wenst te ontvangen.

De tekst zal u worden toegestuurd na overschrijving van € 4,50 op bankrekening NL 71 SNSB 0967 2703 67 t.n.v. G.J. Nieuwenhuize. (Voor België: BIC SNS is SNSBNL2A).
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend; vertalingen blijven eigendom van Bert Nieuwenhuize. Meer overmaken mag natuurlijk ook, aan het onderhoud van een website zijn nu eenmaal kosten verbonden.

De teksten zijn te gebruiken voor educatie, brochures en programmaboekjes en dergelijke, maar zijn niet voor commerciële doeleinden. Publicatie op andere websites dan deze is niet toegestaan. Bij publicatie dient u zich te houden aan bronvermelding, te weten:

www.liederennederlandsvertaald.nl ©

VERTALINGEN OOK OP VERZOEK