Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven muziek aan / uit

xx

A new song

xx

O sing unto the Lord a new song,
sing unto the Lord all the whole earth.
Sing unto the Lord and praise his Name,
be telling of his salvation from day to day.
For he cometh to judge the earth,
and with righteousness to judge the world
and the people with his truth.

 


xx

Psalm 96

xx

1. Zing een nieuw lied voor de Heer.
Iedereen op aarde, zing voor Hem!
2. Zing voor de Heer en prijs Hem.
Vertel elke dag over zijn redding.
13. Want Hij komt rechtspreken over de aarde.
Hij zal een rechtvaardige Rechter zijn.
Hij zal Zich aan zijn woord houden
wanneer Hij rechtspreekt over de volken.