Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven muziek aan / uit

Strathclyde Motets

Data est mihi omnis potestas

xx

Data est mihi omnis potestas
in caelo et in terra.
Euntes, docete omnes gentes,
baptizantes eos in nomine Patris,
et Filii et Spiritus Sancti.
Alleluia

 


xx

Mattheus 28: 18–19

xx

18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende:
Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken,
dezelve dopende in den Naam des Vaders,
en des Zoons, en des Heiligen Geestes;
Halleluja