Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven muziek aan / uit

7 liederen op 13 - 7

Jägargossen

Tekst: Johan Ludvig Runeberg

På marken vistas fogeln blott,
Och löfven skymma än,
Jag har ej gjort ett enda skott,
Och det blir qväll igen.

Om vintern komme hit engång
Med drifvor i sitt fjät,
Jag såge bättre ripans gång
Och orren hölle trä't.

Om luften ville blifva sval,
Och löfven falla se'n,
Jag såg kanske i nästa dal
En flock af järpar re'n.

Dock snart skall ripans spår sig te
Och järpens skygd förgå;
Men den, som helst jag ville se,
Skall jag ej se ändå.

Jag blickar här, hon blickar der,
Men ack, vi mötas ej!
Jag kunde stå, der blicken år,
Och såge henne ej.

Emellan oss är sjö, är fjäll,
Är mo med furu på,
Emellan oss är dag och qväll
Och kanske natt också.

xx

De jonge jager

xx

De vogels blijven op de grond
En het gebladerte blokkeert mijn zicht.
Ik heb geen enkel schot gelost
En weldra zal het avond zijn.

Als de winter weer komt
met sneeuw en voetsporen,
volg ik beter de gang van de patrijs
En het zwarte korhoen.

Als de lucht koud wordt,
En de bladeren vallen,
Zou ik in de volgende vallei
hoenders kunnen zien.

[ . . . ]

De volledige tekst kunt u per email opvragen.
Klik hier voor de voorwaarden.