Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven muziek aan / uit

5 liederen op 37 - 4

Var det en dröm?

Tekst: Josef Julius Wecksell

Var det en dröm, att ljuvt en gång
jag var ditt hjärtas vän?
Jag minns det som en tystnad sång,
då strängen darrar än.

Jag minns en törnros av dig skänkt,
en blick så blyg och öm;
jag minns en avskedstår, som blänkt.
Var allt, var allt en dröm?

En dröm lik sippans liv så kort
uti en vårgrön ängd,
vars fägring hastigt vissnar bort
för nya blommors mängd.

Men mången natt jag hör en röst
vid bittra tårars ström:
göm djupt dess minne i ditt bröst,
det var din bästa dröm!

xx

Was het een droom?

xx

Meer dan een zoete droom was het niet,
dat wij hartsverliefden waren?
Ik herinner het me als een rustig lied,
dat nog natrilt in de snaren.

Ik herinner me de roos die je me schonk,
blikken vol liefde en vol schroom;
Ik herinner me de afscheidstraan die blonk,
was het allemaal maar een droom?

[ . . . ]

De volledige tekst kunt u per email opvragen.
Klik hier voor de voorwaarden.