Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven muziek aan / uit

8 liederen op 61 - 7

Fåfäng önskan

Tekst: Johan Ludvig Runeberg

Otaliga vågor vandra
På hafvets glänsande ban.
O, vore jag bland de andra
En bölja i ocean,
Så liknöjd djupt i mitt sinne,
Så sorglöst kylig och klar,
Så utan ett enda minne
Från flydda sällare dar!

Dock, skulle en våg jag vara,
Den samme jag vore väl då.
Här går jag ju bland en skara
Af svala vågor också.
De skämta med fröjd och med smärta,
På lek de tåras och le,
Blott jag har mitt brinnande hjerta:
O, vore jag utan som de!

xx

IJdel verlangen

xx

Ontelbare golven spelen
op zee in glanzende baan.
O was ik maar een tussen de vele,
een golf in de oceaan.
Zo lusteloos diep in gedachten,
zo zorgeloos helder en koud,
zo zonder enige klachten
omdat je niets onthoudt!

[ . . . ]

De volledige tekst kunt u per email opvragen.
Klik hier voor de voorwaarden.