Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven muziek aan / uit

.

Beati omnes

.

1  Beati omnes qui timent Dominum, qui ambulant in viis ejus.
2  Labores manuum tuarum quia manducabis: beatus es, et bene tibi erit.
3  Uxor tua sicut vitis abundans in lateribus domus tuae;
    filii tui sicut novellae olivarum in circuitu mensae tuae.
4  Ecce sic benedicetur homo qui timet Dominum.
5  Benedicat tibi Dominus ex Sion, et videas bona Jerusalem
    omnibus diebus vitae tuae.
6  Et videas filios filiorum tuorum: pacem super Israël.

 .

.

Psalm 128

1 Welgelukzalig is een iegelijk, die den Heere vreest, die in Zijn wegen wandelt.
2 Want gij zult eten den arbeid uwer handen; welgelukzalig zult gij zijn, en het zal u welgaan.
3 Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden van uw huis;
   uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel.
                                           [ . . . ]
De volledige tekst kunt u per email opvragen.
Klik hier voor de voorwaarden.