Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven muziek aan / uit

.

In illo tempore

.

In illo tempore postquam consummati sunt dies octo, ut circumcideretur puer, vocatum est nomen ejus Jesus, quod vocatum est ab angelo priusquam
in utero conciperetur. Alleluia.

 

.

.

Lukas 2:21

En als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindeken besnijden zou, zo werd Zijn Naam genaamd Jezus,
                                [ . . . ]
De volledige tekst kunt u per email opvragen.
Klik hier voor de voorwaarden.