Liederen Nederlands vertaald


Van alle liederen op de vervolgpagina's is een (gedeeltelijke) Nederlandse vertaling opgenomen. Componisten die u zoekt vindt u onder het alfabet hierboven.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van de volledige vertaling van een werk of lied stuurt u een mailtje via de contactlink bovenaan de pagina's en vermeldt u welke vertaling u wenst te ontvangen.

De tekst zal u worden toegestuurd na overschrijving van € 1,- op bankrekening NL 71 SNSB 0967 2703 67 t.n.v. G.J. Nieuwenhuize. (Voor België: BIC SNS is SNSBNL2A).

Voor sommige langere teksten wordt € 4,50 gerekend.

Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend; teksten blijven eigendom van Bert Nieuwenhuize. Meer overmaken mag natuurlijk ook, aan het onderhoud van een website zijn nu eenmaal kosten verbonden en elke sponsering is welkom.

De teksten zijn te gebruiken voor educatie, brochures en programmaboekjes en dergelijke, maar zijn niet voor commerciële doeleinden. Het publiceren op andere websites dan deze is niet toegestaan, met uitzondering van sites met radioprogrammeringen.
Bij publicatie dient u zich te houden aan bronvermelding, te weten:

www.liederennederlandsvertaald.nl ©Vertalingen ook op verzoek!

Vindt u niet wat u zoekt? Voor rond de 5 euro kunt u een vertaling van een lied laten maken. Stuur de tekst op en u ontvangt per ommegaande bericht of een vertaling binnen mijn mogelijkheden ligt; zo ja, dan maak ik de vertaling en stuur deze op na ontvangst van 5 euro op de hierboven genoemde bankrekening.
Let wel:
hieraan kunnen geen rechten worden ontleend anders dan in de hierboven genoemde voorwaarden.


Links naar teksten op de vervolgpagina's worden aangeduid met gekleurde stippen, bijvoorbeeld:

God in GroningenVoor zingbare vertalingen gelden andere prijzen en voorwaarden. Zie hier voor een voorbeeld aan de hand van Gershwin's Summertime.
Wanneer een vertaling afkomstig is van derden staat dit vermeld in de footer of onder de titel van een lied. Ook deze vertalingen kunt u per email opvragen; u dient zich bij publicatie te houden aan het vermelden van de vertaler.